Henna Malmberg

Henna Malmberg

Etsimme jääkiekon 2022 MM-kotikisoihin vastuullisuuskoordinaattoria, jolla on näkemystä ja kokemusta vastuullisuusteemoista, intoa kehittää osaamistaan sekä kyky tarttua toimeen ja saada aikaan.

Työhön kuuluu

- MM-kotikisojen vastuullisuussuunnitelman toimeenpano ja tarpeen mukaan jatkokehittäminen. Pohjasuunnitelma on valmis ja monia käytännön vastuullisuustekoja jo valmisteilla, mutta uusiakin ideoita saa kehittää.
- Suunnittelun ja koordinaation ohella on hallittava myös tekeminen, kisaorganisaatiossa jokainen osallistuu käytännön tekemiseen rutiineja kaihtamatta.
- Vastuullisuuskoordinaattori koordinoi MM-kisojen vastuullisuustoimia paitsi kisaorganisaation sisällä, myös yhteistyökumppaneiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Työ edellyttää siis yhteispeliä ja kykyä pitää monia lankoja käsissä.
- Tehtävässä täytyy pystyä tuottamaan sisältöä sujuvasti sekä suomeksi että englanniksi, sillä vastuullisuuskoordinaattori osallistuu MM-kisojen vastuullisuusviestintään. Muu kielitaito on etu.

Aiempi työkokemus vastuullisuuskokonaisuuksien koordinaatiosta, tapahtumista ja/tai kansainvälisistä projekteista on ehdoton etu, eniten hyötyä tehtävässä on kuitenkin oppimiskyvystä ja hyvästä asenteesta. Työ on itsenäistä ja paineensietokykyä tarvitaan varsinkin kisojen aikana, mutta tarjolla on jatkuvasti sekä oman tiimin että MM-kisoihin linkittyvien yhteisöjen tuki.

Vastuullisuuskoordinaattori toimii MM-kisojen viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuustiimissä. Esimiehenä toimii MM-kisojen viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja.

Kisojen aikana viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuustiimi palvelee kahdessa kaupungissa, Tampereella ja Helsingissä. Valmistelut painottuvat Helsinkiin, tähän tehtävään valittava henkilö voi toimia kisojen aikana Tampereella tai Helsingissä.

Tässä on vastuullisuustehtävistä kiinnostuneelle mahdollisuus näyttää kykynsä ja kehittää osaamistaan selkeän aikajänteen projektissa, joka tulee näkymään ja kuulumaan koko Suomessa keväällä 2022. MM-kotikisat ovat ensimmäiset jääkiekon MM-kisat, joissa vastuullisuus on näin vahvasti esillä ja vaikuttamassa kisojen käytännön toteutukseen. Tässä tehtävässä pääset siis varmasti sekä luomaan että oppimaan uutta.

Työ alkaa sopimuksen mukaan alkusyksyllä 2021 ja jatkuu kesäkuun 2022 loppuun asti. Jo nyt keväällä on mahdollista tulla mukaan kisavalmisteluihin tuntipohjaisesti, mikäli tämä valittavalle henkilölle sopii.


Kiinnostuitko? Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, CV ja palkkatoiveesi 18.3.2021 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätiedot: viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Aherto, p. 050 349 6121, tavoitettavissa 8.3. klo 14-15, 9.3. klo 15-16, 12.3. klo 12-13 ja 17.3. klo 13-14.

Valmentajille on tarjolla koulutuksia, joiden kautta omaa osaamistaan voi kehittää

Seuraavat Jääkiekkoliiton NVK- ja JVK-koulutukset lähtevät liikkeelle toukokuussa, tavoitteena koulutuksissa on laadukas arjen valmennusprosessi ja seuran mentoritoiminnan kehittäminen. Hakuaika koulutuksiin päättyy 26.3.2021.

Jääkiekkoliiton ja Suomen Urheiluopiston HVT/VAT-koulutus alkaa kesäkuussa, hakuaika 1,5 vuotta kestävään koulutukseen päättyy 18.4.2021. 

Eri tahoilla on ollut erilaisia käsityksiä siitä, minkä ikäiset voivat maaliskuussa harjoitella alueilla, joita 8.-28.3. koronasulku koskee.

Lähtökohta on, että U13 ja nuoremmat ikäluokat voivat jatkaa harjoittelua voimassa olevin ohjein kunnallisissa ja yksityisissä liikuntatiloissa, kaikkia korona-ajan ryhmäkokoon, hygieniaan, turvaväleihin jne. liittyviä sääntöjä noudattaen. Harjoittelun tulee tapahtua vakiintuneissa ryhmissä.

Vanhempien ikäluokkien (U14 ->) harjoittelu on koronasulkua koskevilla alueilla kielletty hallituksen suosituksella ja kuntien päätöksillä kunnallisissa liikuntatiloissa.

Yksityisissä liikuntatiloissa vanhemmat ikäluokat (U14 ->) voivat harjoitella tämän hetkisten tietojen mukaan alle 10 hengen ryhmissä. Osassa koronasulun piiriin kuuluvista sairaanhoitopiireistä voi toistaiseksi harjoitella lisäksi ulkona alle 50 hengen ryhmissä, kaikkia korona-ajan ryhmäkokoon, hygieniaan, turvaväleihin jne. liittyviä sääntöjä noudattaen. Kummassakin tapauksessa ryhmien tulee olla vakiintuneita, eli harjoitusryhmien välinen liikenne tulee minimoida. Yksityisissä tiloissa harjoitellakseen ei kuitenkaan tule matkustaa oman normaalin toiminta-alueensa ulkopuolelle, esim. paikkakunnalle jossa ei normaalisti harjoittele.

Olympiakomitean verkkosivuilta löytyy OK:n ja urheiluyhteisön näkemys harjoitteluohjeesta. Viime kädessä viranomainen määrittelee kuitenkin sen, millä reunaehdoilla harjoittelu on mahdollista.

Viranomaisten täsmentäessä ohjeistustaan sekä OK:n että Jääkiekkoliiton harjoitusohjetta päivitetään vastaavasti.

Suomen hallituksen 25.2. antamien linjausten mukaisesti yli 12-vuotiaiden (yläkouluikäiset ja vanhemmat) harrastustoiminta on kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla (sairaanhoitopiireissä) tauolla 8.-28.3. välisen ajan.

Osassa kuntia jäähallit saattavat sulkeutua jo ennen 8.3. määriteltyä kolmen viikon sulkuaikaa, päätöksen tästä tekevät alueelliset viranomaiset.

Ennen 8.3. alkavaa sulkuaikaa harjoittelussa tulee noudattaa kaikkia korona-ajan ohjeita liittyen mm. ryhmäkokoon, hygieniaan, turvaväleihin, lähikontakteihin ja matkustamiseen. Ohjeistus vaihtelee alueittain ja siksi jokaisella alueella toiminta organisoidaan oman sairaanhoitopiirin ohjeistusta noudattamalla.

Niillä alueilla, joita sulkuaika ei koske, ohjeistusta tulee toki noudattaa myös maaliskuun aikana.

Yleinen ohje lasten ja nuorten toiminnan organisoinnista löytyy mm. Suomen Olympiakomitean verkkosivuilta. Ohjetta on päivitetty 25.2. ja uusi päivitys tehdään heti, kun tarkempi viranomaisohjeistus valmistuu.

Jääkiekkoliiton käsityksen mukaan 25.2. annettu linjaus ei koske ammattiurheilua ja jääkiekon osalta toiminta voi koko maassa jatkua sarjoissa, joissa pelaaminen on ollut sallittua.

Tavoitteena on edelleen, että lasten ja nuorten toiminta voisi jatkua 29.3. alkaen, alueellisten viranomaisten määrittelemällä tavalla. Jos pelitoiminta on mahdollista, on Jääkiekkoliitolla valmius aiemmin ilmoitetun mukaisesti jatkaa sarjakautta toukokuulle sikäli, kun jäähallit voidaan keväällä pitää auki normaalia pidempään. Jäähallien aukiolon pidentämiseen pyritään vaikuttamaan Jääkiekkoliiton toimesta ja myös seurojen kannattaa olla asiassa aktiivisia.

Tarkempia ohjeita koronatilanteen vaikutuksista toimintaan viestitään seurakentälle heti, kun toistaiseksi osin epäselviin linjauksiin saadaan tarkennuksia.


Enligt Finlands regerings 25.2. utgivna linjer är över 12-åringars (högstadiet och äldre) hobbyverksamhet på paus mellan 8.-28.3. i områden med accelererings- och spridningsfas.

I en del av kommunerna kan ishallarna stängas redan före den 8.3. bestämda tre veckors spärrtiden, beslut om detta görs av de lokala myndigheterna.

Före den 8.3. börjande spärrtiden bör man i träningen följa alla corona-tidens givna direktiv bl.a. gruppstorlek, hygien, säkerhetsavstånd, närkontakt och resande. Direktiven varierar i olika områden och därför anordnas all verksamhet i området enligt det egna sjukvårdsdistriktets direktiv.

De områden som inte berörs av spärrtiden följer naturligtvis de givna direktiven som normalt i mars månad.

Det allmänna direktivet för organisering av barns och ungdomars verksamhet hittar ni på Finlands Olympiska kommittés hemsidor. Direktivet är uppdaterat 25.2. och en ny uppdatering görs direkt när ett noggrannare myndighetdirektiv blir klart.

Enligt Ishockeyförbundets uppfattning gäller inte 25.2. givna linjen proffsidrott och för ishockeyns del kan verksamheten fortsätta i hela landet i de serier, var spelandet är tillåtet.

Målsättningen är fortsättningsvis, att barnens och ungdomarnas verksamhet kunde fortsätta igen efter 29.3. enligt de lokala myndigheternas definierade sätt. Ifall det är möjligt att fortsätta spela, har Ishockeyförbundet färdighet att enligt på tidigare anmält sätt fortsätta seriesäsongen till maj, förutsatt att ishallarna kan hålla öppet på våren lite längre än normalt. Ishockeyförbundet försöker inverka på förlängningen av öppethållningstider i ishallarna, även föreningarna uppmuntras vara aktiva i ärendet.

Noggrannare direktiv angående corona situationens inverkningar kommuniceras till föreningarna direkt när vi fått klarhet i en del tills vidare oklara linjer.

Suomen Jääkiekkoliiton liittovaltuusto päätti 21.11.2020 pidetyssä kokouksessaan taitovalmentajahankkeen rahoituksesta pelikausille 2021–2024. Valmistelun pohjalta Jääkiekkoliiton liittohallitus on vahvistanut kokouksessaan 7.1.2021 tuen vuotuisen kokonaismäärän, tukikategoriat ja tukea saavat seurat. Tuen pariin pääsee 30 taitovalmentajan toimenkuvaa, jotka tulevat sijoittumaan 29 seuraan.

Taitovalmentajatuen avulla tuetaan edelleen sateenvarjojen kautta seurojen urheilutoiminnan vahvistamista, jossa korostuu

 • Laaja harrastamisen tarjotin
 • Monipuolinen harjoittelu

Taitovalmennuksen tuki on kaksiportainen. Perustuki kohdistetaan seuran ja sen sateenvarjon lasten vaiheen U6–U12-ikäluokkien toimiin ja lisätuki valintavaiheen U15-vanhempiin ikäluokkien toimenkuvaan. Tuen pariin valituilla seuroilla on mahdollisuus räätälöidä toimenkuvia kunkin seurayhteisön arkeen sopivimmaksi kuitenkin niin, että mm. seuraavat ehdot täyttyvät lapsuusvaiheen toimenpiteissä

 • Painopiste rekrytointiin sekä laadun varmistamiseen toiminnassa
 • Tavoitteena käynnistää Parempaa peliä -tulokulma/toimintatapa aloittavan ikäluokan toiminnassa
 • Seura sitoutuu käynnistämään seuran kehitysprosessin Tähtiseura-ohjelman mukaisesti

OLETKO SINÄ UUSI TAITOVALMENTAJA?

Haemme jääkiekon osaajia jäsenseuroihimme. Valittavilta henkilöiltä edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä kykyä työskennellä suunnitelmallisesti kehitettäessä kunkin seuran ja sen yhteistyöseurojen urheilutoimintaa. Jääkiekko- ja muu laaja urheiluosaaminen sekä aiempi kokemus lasten ja nuorten valmentamisesta ovat edellytyksiä toimen ansiokkaalle hoitamiselle.

Toimeen hakevien osaamista arvioidaan Suomen Jääkiekkoliiton valmennusosaamisen arviointikriteeristöä (painopisteenä lastenvalmennus) käyttäen. Koska työtä tehdään vaihtelevina työaikoina, edellyttää toimen hoitaminen mahdollisuutta ilta- ja viikonlopputöiden tekemiseen.

Jääkiekkoliitto osallistuu taitovalmentajien valintaprosessiin kuitenkin niin, että toimeen valittava henkilö tulee tekemään työsopimuksensa hänet palkkaavan seuran kanssa. Seuraavat hankerahoituksen pariin päässeet seurat hakevat taitovalmentajaa kokopäiväisiin työsuhteisiin.

Pääset kunkin seuran työpaikkailmoitukseen seuran nimen yhteydessä olevan linkin kautta:

Lisätietoa ja kysymykset:
Turkka Tervomaa, 050-369 5113 & Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Uutista päivitetty 9.2. klo 15.25, mukaan lisätty GrlFK Ishockey
 

perjantai, 19 helmikuu 2021 11:53

Nuorten sarjatoiminta kaudella 2021-22

Kauteen 2021-22 valmistaudutaan sillä ajatuksella, että kausi päästään aloittamaan normaalisti. Sarjatoiminta on kuvattu esityksessä, johon voi tutustua uutiset alta löytyvän linkin kautta.


Huomioitavaa:

- Riippuen keväästä U20 ja U18 SM-sarjoihin voi tulla muutoksia joukkuemäärän suhteen
- U16, U18 ja U20 SM-pudotuspeliformaattia on muokattu siten, että aiemman kymmenen joukkueen sijaan pudotuspeleihin etenee 12 joukkuetta
- U18 SM alemman jatkosarjan jälkeen pelataan erillinen karsintasarja
- U16, U18 ja U20 Mestisten joukkuemäärää pienennetään tai ei ainakaan kasvateta
- U22 alkusarjaan ei järjestetä enää villi kortti -hakua, vaan kaikki ilmoittautuvat alkusarjaan yhdelle tasolle. Tarpeen mukaan harkitaan kevyemmän lohkon perustamista, jos siihen on toiveita maantieteellisesti riittävän pieneltä alueelta.
- U15 AA-tasolla pelataan yksi valtakunnallinen lopputurnaus

Avaa / Lataa Nuorten Sarjat 2021-22

Koulutusohjelma tarjoaa päätoimisille ja ammattimaisesti toimiville valmentajille mahdollisuuden paneutua valmentamisen haasteisiin oman valmennusosaamisen kehittämiseen. Jääkiekkovalmentajien ohjelma rakentuu henkilökohtaisten opetussuunnitelmien mukaan.

Ammattitutkinto ja tutkintokoulutus toteutetaan 3/2021 – 5/2022.

Tutustu koulutukseen tarkemmin oheisen liitteen avulla tai verkossa.

torstai, 18 helmikuu 2021 07:29

Kevään pudotuspelit ja lopputurnaukset

Niissä sarjoissa, joissa pudotuspelit/lopputurnaukset pelataan

 • Ratkeaa pääsy näihin aiemmin ilmoitetusti pistekeskiarvoilla määrätyn sarjataulukon mukaan.
 • Mikäli joukkue ei voi osallistua pudotuspeleihin/lopputurnaukseen karanteenin vuoksi, otetaan tilalle sarjataulukosta seuraava, ellei aikataulu salli pudotuspelien alkamisen viivästyttämistä.
 • Mikäli ottelusarja jää kesken tai pelaamatta jommankumman joukkueen karanteenin vuoksi, vastustaja jatkaa suoraan seuraavalle kierrokselle. Mikäli kumpikaan ei pysty pelaamaan karanteenin vuoksi, jatkoon päässeistä joukkueista pelaavat ne runkosarjassa huonommin sijoittuneet, jotta saadaan pudotuspelikaavion mukainen joukkuemäärä. Esimerkki: Otteluparia 3 vs. 6 ei pelata loppuun kummankin karanteenin vuoksi ja muista pareista jatkoon pääsevät 1, 2 ja 4. Tällöin 1. suoraan finaaliin ja 2.-4. pelaavat välierän.
 • Mikäli SM-sarjojen mitalipelejä ei voida pelata, ei mitaleita jaeta. Suomen mestaruutta ei voi voittaa pelaamatta.

Suomen Jääkiekkoliiton liittovaltuusto päätti 21.11.2020 pidetyssä kokouksessaan taitovalmentajahankkeen rahoituksesta pelikausille 2021–2024. Valmistelun pohjalta Jääkiekkoliiton liittohallitus on vahvistanut kokouksessaan 7.1.2021 tuen vuotuisen kokonaismäärän, tukikategoriat ja tukea saavat seurat. Tuen pariin pääsee 30 taitovalmentajan toimenkuvaa, jotka tulevat sijoittumaan 29 seuraan.

Taitovalmentajatuen avulla tuetaan edelleen sateenvarjojen kautta seurojen urheilutoiminnan vahvistamista, jossa korostuu

 • Laaja harrastamisen tarjotin
 • Monipuolinen harjoittelu

Taitovalmennuksen tuki on kaksiportainen. Perustuki kohdistetaan seuran ja sen sateenvarjon lasten vaiheen U6–U12-ikäluokkien toimiin ja lisätuki valintavaiheen U15-vanhempiin ikäluokkien toimenkuvaan. Tuen pariin valituilla seuroilla on mahdollisuus räätälöidä toimenkuvia kunkin seurayhteisön arkeen sopivimmaksi kuitenkin niin, että mm. seuraavat ehdot täyttyvät lapsuusvaiheen toimenpiteissä

 • Painopiste rekrytointiin sekä laadun varmistamiseen toiminnassa
 • Tavoitteena käynnistää Parempaa peliä -tulokulma/toimintatapa aloittavan ikäluokan toiminnassa
 • Seura sitoutuu käynnistämään seuran kehitysprosessin Tähtiseura-ohjelman mukaisesti

OLETKO SINÄ UUSI TAITOVALMENTAJA?

Haemme jääkiekon osaajia jäsenseuroihimme. Valittavilta henkilöiltä edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä kykyä työskennellä suunnitelmallisesti kehitettäessä kunkin seuran ja sen yhteistyöseurojen urheilutoimintaa. Jääkiekko- ja muu laaja urheiluosaaminen sekä aiempi kokemus lasten ja nuorten valmentamisesta ovat edellytyksiä toimen ansiokkaalle hoitamiselle.

Toimeen hakevien osaamista arvioidaan Suomen Jääkiekkoliiton valmennusosaamisen arviointikriteeristöä (painopisteenä lastenvalmennus) käyttäen. Koska työtä tehdään vaihtelevina työaikoina, edellyttää toimen hoitaminen mahdollisuutta ilta- ja viikonlopputöiden tekemiseen.

Jääkiekkoliitto osallistuu taitovalmentajien valintaprosessiin kuitenkin niin, että toimeen valittava henkilö tulee tekemään työsopimuksensa hänet palkkaavan seuran kanssa. Seuraavat hankerahoituksen pariin päässeet seurat hakevat taitovalmentajaa kokopäiväisiin työsuhteisiin.

Pääset kunkin seuran työpaikkailmoitukseen seuran nimen yhteydessä olevan linkin kautta:

Lisätietoa ja kysymykset:
Turkka Tervomaa, 050-369 5113 & Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Uutista päivitetty 9.2. klo 15.25, mukaan lisätty GrlFK Ishockey
 

Juniori Hermes ry on kokkolalainen jääkiekkoseura, jossa pelaa noin 500 lisenssipelaajaa eri ikäluokissa aina luistelukoulusta U20-junioreihin. Missionamme on tukea pelaajia ammattilaispolulle ja tarjota yhteisö, jossa vaalitaan terveellisiä elämäntapoja sekä hyviä sosiaalisia taitoja Tuemme yksilön elämänhallinnan sekä itsensä kehittämisen taitoja kokonaisvaltaisesti. Mestiskaupunkina Kokkola tarjoaa sekä pelaajille että valmentajille polun aina ammattilaisuuteen saakka.

Juniori Hermes hakee nyt päätoimista seuravalmentajaa vastuuvalmentajaksi U12-U14-ikäluokkiin. Lue lisää seuravalmentajan tehtävästä ja rekrytointiprosessista seuran sivuilta.

PS. Juniori Hermes ja yhdeksän muuta seuraa rekrytoivat parhaillaan myös taitovalmentajia päätoimiseen työsuhteeseen. Taitovalmennuksesta voit lukea lisää täältä, uutisesta löytyvät linkit rekrytoivien seurojen sivuille.

Olet nyt

Lapin alueen toimisto

Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi

 

Kunnioita peliä

Finhockey News

OP-mobiili

Suomi-kiekon strategia

Kunnioitus
Yhteisöllisyys
Hauskuus
Erinomaisuuden tavoittelu

Etsi sivustolta