Suomen Jääkiekkoliiton aluetoiminta

Suomi on jaettu Jääkiekkoliiton toimintaa varten kahdeksaan alueeseen. Aluetoiminnalla mahdollistetaan kaikille jäsenseuroille ja näiden jäsenille yhtä laadukasta palvelua alueesta ja asuinpaikasta riippumatta. Alueet toimivat seurojensa palveluorganisaationa ja kehittävät yhteistyötä yli lajirajojen.

Alueen tehtävänä on johtaa ja kehittää suomalaista jääkiekkoa Jääkiekkoliiton sääntöjen ja strategian sekä strategian alueellisen toteutussuunnitelman ja aluekokouksessa hyväksytyn toiminta- ja talousarvion mukaisesti.

Tehtävien suorittamiseksi alue aktiivisesti kehittää omaa toimintaansa ja yhteistoimintaa aluehallintoviranomaisten, alueella toimivien muiden lajien, yhteisöjen ja yhteistyökumppanien kanssa.

Jokainen Suomen Jääkiekkoliiton alue
- Johtaa ja kehittää alueensa koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa.
- Kehittää ja laajentaa jääkiekon harrastajapohjaa alueellaan.
- Tukee alueensa seurojen toimintaedellytysten toteutumista.
- Huolehtii sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä alueella.
- Toteuttaa muut jääkiekkoilua edistävät toimenpiteet alueella.
- Vastaa alueen toiminnan toteutumisesta Jääkiekkoliitolle ja alueen aluekokoukselle.

Olet nyt

Aluejako

Kunnioita peliä

Finhockey News

OP-mobiili

Suomi-kiekon strategia

Kunnioitus
Yhteisöllisyys
Hauskuus
Erinomaisuuden tavoittelu

Etsi sivustolta