tiistai, 02 maaliskuu 2021 15:28

Harjoittelu ja ikärajat maaliskuun koronasulun aikana

Eri tahoilla on ollut erilaisia käsityksiä siitä, minkä ikäiset voivat maaliskuussa harjoitella alueilla, joita 8.-28.3. koronasulku koskee.

Lähtökohta on, että U13 ja nuoremmat ikäluokat voivat jatkaa harjoittelua voimassa olevin ohjein kunnallisissa ja yksityisissä liikuntatiloissa, kaikkia korona-ajan ryhmäkokoon, hygieniaan, turvaväleihin jne. liittyviä sääntöjä noudattaen. Harjoittelun tulee tapahtua vakiintuneissa ryhmissä.

Vanhempien ikäluokkien (U14 ->) harjoittelu on koronasulkua koskevilla alueilla kielletty hallituksen suosituksella ja kuntien päätöksillä kunnallisissa liikuntatiloissa.

Yksityisissä liikuntatiloissa vanhemmat ikäluokat (U14 ->) voivat harjoitella tämän hetkisten tietojen mukaan alle 10 hengen ryhmissä. Osassa koronasulun piiriin kuuluvista sairaanhoitopiireistä voi toistaiseksi harjoitella lisäksi ulkona alle 50 hengen ryhmissä, kaikkia korona-ajan ryhmäkokoon, hygieniaan, turvaväleihin jne. liittyviä sääntöjä noudattaen. Kummassakin tapauksessa ryhmien tulee olla vakiintuneita, eli harjoitusryhmien välinen liikenne tulee minimoida. Yksityisissä tiloissa harjoitellakseen ei kuitenkaan tule matkustaa oman normaalin toiminta-alueensa ulkopuolelle, esim. paikkakunnalle jossa ei normaalisti harjoittele.

Olympiakomitean verkkosivuilta löytyy OK:n ja urheiluyhteisön näkemys harjoitteluohjeesta. Viime kädessä viranomainen määrittelee kuitenkin sen, millä reunaehdoilla harjoittelu on mahdollista.

Viranomaisten täsmentäessä ohjeistustaan sekä OK:n että Jääkiekkoliiton harjoitusohjetta päivitetään vastaavasti.

Olet nyt

Etsi sivustolta