torstai, 19 maaliskuu 2020 15:23

Praktiska regler för föreningar under nödsituationen förorsakad av coronaviruset

Vi har sammanställt praktiska regler och material som föreningarna kan ha nytta av för att hantera rådande nödsituation förorsakad av coronaviruset.


Föreningsverksamheten och coronaviruset
Finlands regering beslöt 16.3.2020 om nya rekommendationer för att stävja spridningen av coronaviruset. De av regeringen föreskrivna åtgärderna verkställs med stöd av krislagen, epidemilagen och annan lagstiftning. Finlands Ishockeyförbund följer på samma sätt som Finlands Olympiska Kommitté de av Finlands regering, Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet och utrikesministeriet gjorda linjedragningarna i sina instruktioner.

Ordnandet av arbetet
Undantagstillståndet ger möjlighet att utföra arbetsuppgifter som inte hunnits med, att planera och förbereda för framtiden. Nu lönar det sig att förbereda nästa säsong så långt som möjligt och fundera hur föreningens verksamhet kan utvecklas till att bli ännu bättre.

Det lönar sig också att komma överens med hela personalen om eventuella ledigheter som kan hållas nu.

Föreningsutveckling
Nu finns det möjlighet att ta itu med föreningsutveckling. Inom föreningen lönar det sig att koncentrera sig på föreningsutveckling och långsiktig planering.

Ishockeyförbundets regionchefer har fått instruktioner om att kontakta sina egna föreningar och hjälpa dem samt sporra föreningarna att utveckla föreningsverksamheten på längre sikt.

Ishockeyförbundets regiontränare har också instruerats att vara i kontakt med föreningarna och hjälpa till med planering av verksamheten och verkställandet.

Stjärnföreningsprogrammets nätverktyg (Tähtiseuraohjelman verkkotyökalu) möjliggör distansarbete även i föreningsutveckling och nätsidorna erbjuder många verktyg för olika utvecklingsbehov.

Aktivering av barn och ungdomar
Till Stjärnföreningsprogrammets (Tähtiseuraohjelma) kvalitetskriterier hör föreningens direktiv till träning på eget initiativ och att göra unga delaktiga i planeringen och förverkligandet av sin egen träning.

I rådande situation uppmanar vi föreningar och operativa föreningsfunktionärer (i synnerhet de skill-tränare som anställts med stöd från förbundet) att engagera sig för  aktiviteter på egen hand och att starta kampanjer i sociala media tillsammans med ungdomar för att barn och ungdomar fortsättningsvis ska röra på sig, oberoende av rådande omständigheter.

Till exempel videoklipp på träningsmoment man kan göra på egen hand kan delas i sociala media och på det sättet sporra lagkamrater och andra barn att fortsätta röra på sig. Vi vill också påminna om att spel och lekar på på gårdsplaner fortfarande är tillåtna!

Via förmansarbete bör vi se till att skill-tränare och andra operativa får stöd i att starta nya verksamhetsformer. Styrgruppen för skill-tränarprojektet ger separata direktiv om hur skill-tränare ska sysselsättas till de föreningar som får skill-tränarstöd.

Föreningssamfundet & att dela bästa praxis
Nu om någonsin är det dags för samarbete över föreningsgränser. Det lönar sig att dela med sig att sina bästa tillvägagångssätt och fundera i vilka saker föreningarna kan samarbeta med förenade krafter under coronavirus-tiden.

Bekanta dig till exempel med KJT:s pågående medelsanskaffningskampanj.

Coronavirusets inverkan på föreningarnas verksamhetsavgifter 
Ishockeyförbundet anser att föreningens medlemskap utgör ett ansvar för alla föreningens spelare att täcka föreningens och lagens nödvändiga kostnader som uppkommer tills föreningen har vidtagit åtgärder för nedskärningar av kostnader i samband med anpassningen av verksamheten.

Föreningen är skyldig att utan dröjsmål vidta åtgärder för att skära ner kostnaderna. I praktiken kan föreningen efter att åtgärder för nedskärning av kostnader gjorts uppbära av spelarna de ersättningar som är nödvändiga för att upprätthålla viktiga funktioner under undantagstillståndet och naturligtvis också för åtgärder som är nödvändiga för att snabbt starta upp verksamheten efteråt, tills nödläget är över. 

Enligt föreningslagen behöver inte stadgeenliga medlemsavgifter återbetalas eftersom de täcker redan uppkomna kostnader eller kostnader som oundvikligen kommer att uppstå.

Bekanta dig med Olympiakommitténs direktiv via den här länken (Olympiakomitean ohjeistus asiasta) i ärendet.

Material och direktiv till arbetsgivare
Det lönar sig att bekanta sig med styrelsen för Idrottsarbetsgivarnas (Urheilutyönantajat ry) rekommendationer och direktiv för arbetsgivare (suositukset ja ohjeistukset työnantajille

Till förfogande finns också direktiv som uppgjorts av Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu i samarbete med Asianajotoimisto Legistum (ohjeistukset). Pågående undantagstillstånd är unikt och därför finns inte dokumentation om rättsfall att tillgå. Därför ger också lagstiftning i frågan i någon mån rum för tolkningar.

Allmän information om coronaviruset till arbetsgivare erbjuds av Palta. Arbetsgivare kan ställa frågor som arbetsgivare till Olympiakommitténs HelpDesk.  

Coronavirusets inverkan på ordnandet av föreningarnas stadgeenliga möten
Vi rekommenderar att ni bekantar er med rekommendationerna från Olympiakommittén (Olympiakomitean ohje).

Behöver ni hjälp?
Arbetsgivare kan ställa frågor i arbetsgivarärenden via länken Olympiakommittés HelpDesk.  

På Ishockeyförbundet kan man få hjälp i ärenden som berör föreningsverksamheten av

- den lokala regionchefen
- Föreningsutvecklingschef Ari Piispanen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. & 010 2270 221
- Junior- och föreningsverksamhetsledare Turkka Tervomaa: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. & 010 2270 227

I frågor som berör Idrottsverksamhet hjälper regiontränarna

Läs också: Olympiakommitténs senaste nyheter (på finska)

Olet nyt

Etsi sivustolta