sunnuntai, 21 marraskuu 2021 22:26

Kysely urheilijoiden kokemuksista kaltoinkohtelusta ja urheiluympäristöstä - En undersökning av idrottares erfarenheter - Survey for athletes

Tule vastaamaan kyselyyn, jossa kartoitetaan urheilijoiden kokemuksia kaltoinkohtelusta ja urheiluympäristöstä!

Haluamme kuulla juuri sinua, urheilijaa tai harrasteliikkujaa kokemuksistasi.

Kysely on auki 17.11-17.12.2021 ja se on tarkoitettu yli 12-vuotiaille. 

Helsingin yliopistolla on käynnistynyt tutkimushanke, jossa selvitetään urheilijoiden kokemuksia kaltoinkohtelusta, valmennuksesta, hyvinvoinnista, identiteetistä (miten ihminen ymmärtää ja määrittelee itsensä), persoonallisuudesta ja oikeusturvasta (eli siitä, miten erilaisiin kaltoinkohtelutilanteisiin on reagoitu ja miten asia on käsitelty).

Tutkimuksella pyritään puuttumaan ja vähentämään kaltoinkohtelua suomalaisessa urheilussa ja sitä kautta parantamaan urheilijoiden hyvinvointia. Tämä kyselytutkimus antaa urheilijoille mahdollisuuden kertoa avoimesti ja luottamuksellisesti kokemuksistaan, ja vaikuttaa sitä kautta suomalaiseen urheiluun.

Kysely on tarkoitettu kaikille seuratoiminnassa harrastaville, yli 12-vuotiaille urheilijoille ja harrasteliikkujille. Osallistuminen tapahtuu nimettömästi ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti.

Kyselyyn on mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hanketta johtaa tohtoriopiskelija Jatta Muhonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), joka antaa mielellään lisätietoja kyselystä tai koko tutkimushankkeesta.

Pääset vastaamaan urheilijoille ja liikunnan harrastajille tarkoitettuun kyselyyn suomeksi tästä linkistä >>


Kom och svara på ett frågeformulär som kartlägger idrottares erfarenheter av missbruk och idrottsmiljön!

Vi vill höra från dig, en idrottare eller en fritidsmotionär (harrasteliikkuja) av dina erfarenheter.

Undersökningen är öppen från 17.11.2021 till 17.12.2021 och den är ämnad för personer över 12 år.

Ett nytt forskningsprojekt har startats vid Helsingfors universitet. Projektet handlas om idrottares erfarenheter av missbruk, träning, välbefinnande, identitet (hur en person förstår och definierar sig själv), personlighet och rättsprocess (d.v.s. hur olika missbrukssituationer blir hanterats). Syftet med undersökningen är att minska missbruk inom finsk idrott och förbättra idrottarnas välbefinnande.

Undersökningen ger en möjlighet för idrottare att berätta av sina erfarenheter i ett öppet och konfidentiellt sätt. Deltagandet i frågeformuläret är anonymt och alla svar behandlas konfidentiellt.

Projektet leds av doktorandstudent Jatta Muhonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), som gärna ger mer information om undersökningen eller om hela forskningsprojektet.

Du kan delta i undersökningen och svara på frågeformuläret på svenska från denna länk >>


We are inviting you, an athlete or a regular exerciser to answer to a survey on your experiences of  Finnish sports environments and of maltreatment!

Take this unique opportunity to express yourself and influence the Finnish sports culture!

The survey is open 17.11.2021 - 17.12.2021 and it is meant for over 12-year-old athletes/regular exercisers.

A new research has started at the University of Helsinki which investigates athletes’ experiences of maltreatment/abuse, coaching, wellbeing, identity (i.e., how an individual describes and understands themselves), personality and rights (i.e., how maltreatment cases are handled). The aim of the research is to intervene with and reduce athlete maltreatment in Finnish sports and consequently enhance all athletes’ wellbeing.

This research gives athletes and regular exercisers a rare opportunity to express themselves and to influence our sports culture. Participation in the survey is completely anonymous and all answers are treated confidentially. You must be either Finnish or a resident in Finland to answer to the survey.

The research is led by Jatta Muhonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ), who is happy to give you more information if you have any questions about the research.

You can participate in the survey in English from this link >>

Olet nyt

Etsi sivustolta