perjantai, 26 helmikuu 2021 09:14

Koronatilanteen vaikutuksista jääkiekon harrastamiseen // Coronasituationens inverkningar på utövning av ishockey

Suomen hallituksen 25.2. antamien linjausten mukaisesti yli 12-vuotiaiden (yläkouluikäiset ja vanhemmat) harrastustoiminta on kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla (sairaanhoitopiireissä) tauolla 8.-28.3. välisen ajan.

Osassa kuntia jäähallit saattavat sulkeutua jo ennen 8.3. määriteltyä kolmen viikon sulkuaikaa, päätöksen tästä tekevät alueelliset viranomaiset.

Ennen 8.3. alkavaa sulkuaikaa harjoittelussa tulee noudattaa kaikkia korona-ajan ohjeita liittyen mm. ryhmäkokoon, hygieniaan, turvaväleihin, lähikontakteihin ja matkustamiseen. Ohjeistus vaihtelee alueittain ja siksi jokaisella alueella toiminta organisoidaan oman sairaanhoitopiirin ohjeistusta noudattamalla.

Niillä alueilla, joita sulkuaika ei koske, ohjeistusta tulee toki noudattaa myös maaliskuun aikana.

Yleinen ohje lasten ja nuorten toiminnan organisoinnista löytyy mm. Suomen Olympiakomitean verkkosivuilta. Ohjetta on päivitetty 25.2. ja uusi päivitys tehdään heti, kun tarkempi viranomaisohjeistus valmistuu.

Jääkiekkoliiton käsityksen mukaan 25.2. annettu linjaus ei koske ammattiurheilua ja jääkiekon osalta toiminta voi koko maassa jatkua sarjoissa, joissa pelaaminen on ollut sallittua.

Tavoitteena on edelleen, että lasten ja nuorten toiminta voisi jatkua 29.3. alkaen, alueellisten viranomaisten määrittelemällä tavalla. Jos pelitoiminta on mahdollista, on Jääkiekkoliitolla valmius aiemmin ilmoitetun mukaisesti jatkaa sarjakautta toukokuulle sikäli, kun jäähallit voidaan keväällä pitää auki normaalia pidempään. Jäähallien aukiolon pidentämiseen pyritään vaikuttamaan Jääkiekkoliiton toimesta ja myös seurojen kannattaa olla asiassa aktiivisia.

Tarkempia ohjeita koronatilanteen vaikutuksista toimintaan viestitään seurakentälle heti, kun toistaiseksi osin epäselviin linjauksiin saadaan tarkennuksia.


Enligt Finlands regerings 25.2. utgivna linjer är över 12-åringars (högstadiet och äldre) hobbyverksamhet på paus mellan 8.-28.3. i områden med accelererings- och spridningsfas.

I en del av kommunerna kan ishallarna stängas redan före den 8.3. bestämda tre veckors spärrtiden, beslut om detta görs av de lokala myndigheterna.

Före den 8.3. börjande spärrtiden bör man i träningen följa alla corona-tidens givna direktiv bl.a. gruppstorlek, hygien, säkerhetsavstånd, närkontakt och resande. Direktiven varierar i olika områden och därför anordnas all verksamhet i området enligt det egna sjukvårdsdistriktets direktiv.

De områden som inte berörs av spärrtiden följer naturligtvis de givna direktiven som normalt i mars månad.

Det allmänna direktivet för organisering av barns och ungdomars verksamhet hittar ni på Finlands Olympiska kommittés hemsidor. Direktivet är uppdaterat 25.2. och en ny uppdatering görs direkt när ett noggrannare myndighetdirektiv blir klart.

Enligt Ishockeyförbundets uppfattning gäller inte 25.2. givna linjen proffsidrott och för ishockeyns del kan verksamheten fortsätta i hela landet i de serier, var spelandet är tillåtet.

Målsättningen är fortsättningsvis, att barnens och ungdomarnas verksamhet kunde fortsätta igen efter 29.3. enligt de lokala myndigheternas definierade sätt. Ifall det är möjligt att fortsätta spela, har Ishockeyförbundet färdighet att enligt på tidigare anmält sätt fortsätta seriesäsongen till maj, förutsatt att ishallarna kan hålla öppet på våren lite längre än normalt. Ishockeyförbundet försöker inverka på förlängningen av öppethållningstider i ishallarna, även föreningarna uppmuntras vara aktiva i ärendet.

Noggrannare direktiv angående corona situationens inverkningar kommuniceras till föreningarna direkt när vi fått klarhet i en del tills vidare oklara linjer.

Olet nyt

Etsi sivustolta